MEDYCYNA PRACY SZCZECIN

CENTRUM MEDYCYNY PRACY SZCZECIN

Pracujemy w oparciu o ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 96, poz 593), według której każdy pracodawca ma obowiązek posiadać pisemną umowę z jednostką służby medycyny pracy. Wykonujemy badania profilaktyczne ( wstępne, okresowe, kontrolne), również dla pacjentów indywidualnych posiadających  skierowanie od pracodawcy. Badania wykonywane są w naszej siedzibie w ciągu 1 dnia, również te wymagające konsultacji lekarzy specjalistów ( np. praca na wysokości pow. 3 m). Taki system pracy umożliwia uzyskanie przez pracownika zaświadczenia o zdolności do pracy w dniu przeprowadzonych badań.

W przypadku podpisania umowy na wykonywanie badań z zakresu medycyny pracy zapewniamy udział lekarza w wizytacji

( przeglądzie) stanowisk pracy w zakładzie. Współpracujemy również z laboratorium analitycznym, co umożliwia nam wykonywanie wszystkich niezbędnych badań laboratoryjnych.

W naszej ofercie znajdują się też badania psychologiczne dla kierowców wszystkich kategorii, dla operatorów sprzętu typu koparki, ładowarki, dla pracowników pracujących na wysokości,  dla osób, które utraciły prawo jazdy za punkty (osoby te muszą posiadać właściwe skierowanie z policji), dla pracowników zabezpieczenia technicznego oraz badania psychologiczne dla osób starających się o pozwolenie na broń lub pracujących z bronią.

Wykonujemy także badania marynarzy wraz z wydaniem Świadectwa z Konwencji Genewskiej ( oprócz norweskiego i panamskiego).

 

Wykonujemy również :

·       Badanie EKG spoczynkowe z opisem lub bez

·       Badanie spirometryczne

·       Badanie audiometryczne