WAŻNE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW !!!

Najważniejsze informacje - PRACOWNICY

więcej...

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE - KSIĄZECZKI ZDROWIA

więcej...

Kto ponosi koszty książeczki zdrowia

więcej...

Obowiązkowe badania okresowe

więcej...

Zakres badań okresowych-pytania i odpowiedzi

więcej...

Po chorobie nowe badania lekarskie

więcej...

Kodeks Pracy ...

Kodeks pracy wyznacza dwie podstawowe normy dotyczące tego zagadnienia zawarte w rozdziale VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia . więcej...

Obowiązkowe badania okresowe.

Badania kontrolne pracownika są obowiązkowe. Jeśli będzie się on od nich uchylał, grozi mu utrata wynagrodzenia bądź zwolnienie z pracy. Obligatoryjny charakter tych badań określa art. 229 kodeksu pracy i rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej o badaniach lekarskich pracowników (DzU nr 69, poz. 332 ze zm.) - przypomina "Rzeczpospolita". więcej...

Prawo jazdy bezterminowe

więcej...