BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Wykonujemy następujące badania:
 
 1. Kierowców oraz kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
 2. Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 3. Kontrolne badania instruktorów i egzaminatorów,
 4. Kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 5. Kierowców pojazdów służbowych,
 6. Kierowców skierowanych przez policję lub lekarza w związku z:
            - przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych,
            - spowodowaniem wypadku drogowego,
            - prowadzeniem pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu bądź środka psychoaktywnego,
 7. Motorniczych oraz kandydatów na kierujących tramwajem,
 8. Osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami,
 9. Operatorów maszyn budowlanych,
10. Operatorów wózków widłowych i innych,
11. Osób wykonujących prace na wysokościach.
12. Badania psychotechniczne do pozwolenia na broń.
 
Wszystkie badania są wykonywane w miłej oraz przyjaznej atmosferze na specjalistycznym sprzęcie.
 
Badanie psychotechniczne trwa ok. 1 godziny i składa się z trzech części:
 
I BADANIE TESTOWE:
            * badania osobowości i temperamentu - służą one do określenia predyspozycji osobowościowych i tempera mentalnych,
            * testy sprawności umysłowej - służą do określenia sprawności umysłowej, koncentracji i podzielności uwagi,
            * test uwagi - celem badania jest ocena podzielności i przerzutności uwagi oraz koncentracji w warunkach presji czasowej.
 
II BADANIE APARATUROWE:
    Sprawdza funkcjonowanie wielu procesów myślowych oraz sprawność psychomotoryczną.
            * Miernik Czasu Reakcji (MRK) -
               Badanie reakcji prostej - ocena szybkości i równomierności psychofizycznej na bodźce.
               Badanie reakcji złożonej - ocena szybkości reagowania na określone bodźce dźwiękowe i świetlne w sytuacji złożonej.
 
            * Wirometr -
                Badanie umiejętności spostrzegania ruchu, oceny prędkości obiektów, prawidłowego przebiegu procesu decyzyjnego.
 
            * Stereometr -
                Badanie to polega na sprawdzeniu umiejętności widzenia przestrzennego  niezbędnego do oceny wzajemnych odległości.
 
            * Ciemnia -
                Bada możliwości percepcyjne niezbędne do prowadzenia pojazdów w warunkach zapadającego zmroku, nocnych (pierścień Landolkta) oraz badanie adaptacji wzroku po olśnieniach występujących na drodze                      (Noktometr)
 
lub
            * Aparat Krzyżowy - (badanie dla operatorów maszyn, osób pracujących na wysokościach)
               Służy do oceny bbadanego pod kątem szybkości reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym bądź swobodnym; koordynacji wzrokowo-ruchowej; szybkości i dokładności spostrzegania; podejmowania 
              decyzji pod presji czasu oraz odporności na zmęczenie.
 
            * Równoważnia -
               Urządzenie służące do badania osób pracujących na wysokościach. Diagnozuje zaburzenia zmysłu równowagi.
 
III WYWIAD PSYCHOLOGICZNY:
    Zebranie potrzebnych informacji na temat osoby badanej. Służy przede wszystkim
    na poznaniu prawidłowości życia psychicznego człowieka.
 
 
Badania psychologiczne są wykonywane:
    * do 60 roku życia - co 5 lat,
    * powyżej 60 roku życia - co 2,5 roku.