WAŻNE INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW !!!

Informacje

Wytyczne dotyczące badań lekarskich pracowników kierujących w ramach obowiązków służbowych pojazdami silnikowymi więcej...

Najważniejsze informacje

więcej...

Prawo pracy-badania profilaktyczne

więcej...

Podstawą prawną badań okresowych pracowników jest artykuł 229 & 4 Kodeksu pracy. Badania wstępne, okresowe i kontrolne są wyłącznie przeprowadzane na podstawie skierowania pracodawcy, na jego koszt.

Podstawą prawną badań okresowych pracowników jest artykuł 229 & 4 Kodeksu pracy. Badania wstępne, okresowe i kontrolne są wyłącznie przeprowadzane na podstawie skierowania pracodawcy, na jego koszt. więcej...

Pracodawca podpisze umowę na badania pracowników.

Zgodnie z przyjętym wczoraj przez rząd projektem nowelizacji ustawy o służbie medycyny pracy, pracodawca będzie zobowiązany do podpisania umowy z zakładem opieki zdrowotnej, który będzie wykonywał dla niego badania wstępne i okresowe pracowników. więcej...

Zmiany w ustawie o służbie medycyny pracy.

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zawarcie umowy z jednostką służby medycyny pracy. Zadaniem takiej jednostki jest m. in. przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Oprócz tego możesz uzgodnić wykonywanie przez nią dodatkowych usług na rzecz Twoich pracowników. więcej...

WYKAZ STANOWISK PRACY ORAZ SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH WSKAZANYCH DO WYKONANIA PRACOWNIKOM PODEJMUJĄCYM PRACĘ LUB ZATRUDNIONYM NA TYCH STANOWISKACH

więcej...