Badania do celów sanitarno - epidemiologicznych

Badania do celów sanitarno - epidemiologicznych które są jednocześnie przedłużeniem ważności Książeczek Zdrowia.

Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach art. 6 i 7 (Dz. U. Nr 126 poz. 1384 z 2001 r. ze zmianami ? Dz. U. Nr 199, poz. 1938 z 2003 r.

Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191)

Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. (Dz. U. Nr 132, poz. 928)

Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. Nr 133, poz. 633, poz. 939)

Zgodnie z w/w rozporządzeniami na badanie dla celów sanitarno - epidemiologicznych kieruje pracownika - pracodawca. Mają one na celu wykluczenie (lub wykrycie) schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością albo do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (służba zdrowia, oświata, hotelarstwo itp.). Lekarz wykonujący badanie wyznacza zakres niezbędnych badań dodatkowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami).