WYTYCZNE I ZALECENIA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY

Wytyczne dotyczące badań lekarskich pracowników kierujących w ramach obowiązków służbowych pojazdami silnikowymi

http://www.imp.lodz.pl/upload/edukacja/2014/2014/medycynapr/wytyczne%20-%20kierowcy%20pojazdow%20sluzbowych.pdf