BADANIA PROFILAKTYCZNE DO PRACY (BADANIA WSTĘPNE I OKRESOWE)

1. Kierowcy zawodowi (badani zgodnie z ustawą o transporcie drogowym)

 

Zakres badań

 • lekarz uprawniony do badań kierowców / lekarz medycyny pracy z uprawnieniami do badań kierowców
 • konsultacja okulistyczna
 • pole widzenia (perymetria)
 • nyktometria (ocenia widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, widzenia barwy czerwonej)
 • konsultacja laryngologiczna
 • badanie audiometryczne (audiogram - badanie słuchu)
 • konsultacja neurologiczna
 • pomiar stężenia cukru we krwi
 • inne - w zależności od wskazań (np. EKG)
 • psychotechnika (badanie wstępne i okresowe)

 

 

2. Pozostali kierowcy (nie podlegający ustawie o transporcie drogowym)

 

(kierowca ciągnika, kierowca samochodu osobowego; np. przedstawiciel handlowy, pracownik używający samochodu służbowego (zaopatrzenie, przedstawiciel firmy, dostawca jeśi samochód < 3, 5 ton itp.)

 

Badanie wstępne

 • lekarz medycyny pracy
 • konsultacja okulistyczna
 • konsultacja neurologiczna
 • pomiar stężenia cukru we krwi
 • inne - w zależności od wskazań (np. laryngolog, ,EKG)
 • psychotechnika (tylko badanie wstępne- jeśli było wykonane wcześniej - tylko do wglądu dla lekarza uprawnionego )

 

Badanie okresowe

 • lekarz medycyny pracy
 • konsultacja okulistyczna
 • pomiar stężenia cukru we krwi
 • inne - w zależności od wskazań(neurolog, laryngolog,EKG)