Badania kierowców i kandydatów na kierowców

BADANIA KIEROWCÓW I KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW

ANKOMED Sp. z o.o.  prowadzi badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii:

  • KANDYDACI NA KIEROWCÓW KATEGORII: A, A1, B, B1, T, B+E,
  • KIEROWCY KATEGORII: C, C1, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E ORAZ POZWOLENIA DO KIEROWANIA TRAMWAJAMI
  • INSTRUKTORZY I EGZAMINATORZY NAUKI JAZDY,
  • KIEROWCY POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH,
  • OPERATORZY DŹWIGÓW, KOPAREK, SUWNIC, WÓZKÓW WIDŁOWYCH, ITP. (PRACA WYMAGAJACA PEŁNEJ SPRAWNOSCI PSYCHOFIZYCZNEJ)

Do uzyskania prawa jazdy każdej kategorii konieczne jest posiadanie orzeczenia od lekarza uprawnionego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów mechanicznych. W zależności od kategorii prawa jazdy, do otrzymania orzeczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, oprócz badania lekarskiego konieczne jest przeprowadzenie pewnych badań dodatkowych. Zakres tych badań szczegółowo określają przepisy.

Nasi specjaliści są członkami Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy i na bieżąco śledzą zmiany przepisów prawnych dotyczących badań dla kierowców. Badania przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia do badań kierowców, wydane przez wojewodę zachodniopomorskiego.

Uwaga!
Świadectwo kwalifikacji zostało zastąpione oświadczeniem przedsiębiorcy, poświadczającym wykonanie przez kierowców badania lekarskiego i psychologicznego.