Obowiązkowe badania okresowe

Skierowanie na badania jest poleceniem służbowym. Pracownik, który nie ma bieżącego orzeczenia o stanie zdrowia nie może wykonywać swych obowiązków, ponieważ pracodawca musi mieć pewność, że nie istnieją przeciwwskazania związane z określonym stanowiskiem.

Odmowa poddania się badaniom oznacza dla pracownika utratę posady, o czym stanowi art. 52 § 1 k.p. Pracodawca może bowiem rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia.

(na podst.: Rzeczpospolita)