Po chorobie nowe badania lekarskie

Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Natomiast art. 211 KP jako podstawowy obowiązek pracownika wymienia przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym poddanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim.

Badania profilaktyczne podzielić można na 3 grupy:

  1. Wstępne - wykonywane przez kandydata do pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku
  2. Okresowe - wykonywane cyklicznie w odstępach wyznaczonych przez odpowiednie przepisy lub lekarza medycyny pracy
  3. Kontrolne - wykonywane przez pracowników, którzy po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni wracają do pracy (lub idą na urlop wypoczynkowy)

Badania profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.