Zmiany w szkoleniu kierowców prowadzących przewozy drogowe

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym dotyczą: określenia wymagań w stosunku do kierowców wykonujących transport drogowy; okresowości badań lekarskich oraz psychologicznych obowiązujących kierowców zawodowych; zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia dla kierowców prowadzących przewozy drogowe, podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkoleń; zasad i zakresu prowadzonych zajęć; dokumentów związanych z tymi szkoleniami; uprawnień Marszałka Województwa w zakresie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie ośrodka oraz nadzoru nad jego prowadzeniem; zasad działania Inspekcji Transportu Drogowego.