WYKAZ STANOWISK PRACY ORAZ SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH WSKAZANYCH DO WYKONANIA PRACOWNIKOM PODEJMUJĄCYM PRACĘ LUB ZATRUDNIONYM NA TYCH STANOWISKACH

Lp. Określenie stanowiska pracy Szczepienia ochronne
1 Stanowiska pracy, na których występuje narażenie na kontakt z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego (krew i inne płyny ustrojowe oraz wydaliny i wydzieliny chorych) przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
2 Stanowiska pracy, na których wykonywanie pracy związane jest z wyjazdami na obszary występowania zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby typu A przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
3 Stanowiska pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
4 Stanowiska pracy wymagające częstego kontaktu z glebą przeciw tężcowi
5 Stanowiska pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi przeciw tężcowi
6 Osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z obsługą osób przyjeżdżających z obszarów występowania błonicy lub osoby wyjeżdżające na te obszary przeciw błonicy
7 Stanowiska pracy w kompleksach leśnych na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
8 Stanowiska pracy związane z diagnostyką wścieklizny u zwierząt lub stanowiska pracy wymagające kontaktu z nietoperzami przeciw wściekliźnie
9 Stanowiska pracy na obszarach występowania zachorowań na żółtą gorączkę, jeżeli tak stanowią przepisy danego kraju przeciw żółtej gorączce
10 Stanowiska pracy związane z diagnostyką duru brzusznego i innych schorzeń jelitowych oraz stanowiska pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi przeciw durowi brzusznemu
11 Pracownicy wypasający zwierzęta w warunkach potencjalnego zagrożenia ukąszeniem przez kleszcze w szczególności w obszarach endemicznych występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
12 Stanowiska pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich przeciw tężcowi
13 Osoby zatrudnione w rejonach endemicznego występowania japońskiego zapalenia mózgu przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu