Kodeks Pracy ...

Kodeks pracy wyznacza dwie podstawowe normy dotyczące tego zagadnienia zawarte w rozdziale VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia .

Kodeks pracy wyznacza dwie podstawowe normy dotyczące tego zagadnienia zawarte w rozdziale VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia .

Artykuł 227 & 4. stwierdza, że Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez ważnych badań lekarskich.........
Artykuł 227 & 3. określa, że okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy..........pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.............................
Z tego wszystkiego wynika że, jeżeli te dodatkowe konsultacje specjalistyczne odbywają się w czasie pracy, to prawo do wynagrodzenia i dni wolne się należą.
Jeżeli poza czasem Pani pracy to niekoniecznie, lecz przy przejeździe na badania do innej miejscowości przysługuje zwrot kosztów podróży.

Kodeks pracy nie określa, ile dni mają trwać badania okresowe i kontrolne.