Obowiązkowe badania okresowe.

Badania kontrolne pracownika są obowiązkowe. Jeśli będzie się on od nich uchylał, grozi mu utrata wynagrodzenia bądź zwolnienie z pracy. Obligatoryjny charakter tych badań określa art. 229 kodeksu pracy i rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej o badaniach lekarskich pracowników (DzU nr 69, poz. 332 ze zm.) - przypomina "Rzeczpospolita".

środa, 01 czerwiec 2005, 12:37
Źródło: Twoja-firma.pl

Badania kontrolne pracownika są obowiązkowe. Jeśli będzie się on od nich uchylał, grozi mu utrata wynagrodzenia bądź zwolnienie z pracy. Obligatoryjny charakter tych badań określa art. 229 kodeksu pracy i rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej o badaniach lekarskich pracowników (DzU nr 69, poz. 332 ze zm.) - przypomina "Rzeczpospolita".

Skierowanie na badania jest poleceniem służbowym. Pracownik, który nie ma bieżącego orzeczenia o stanie zdrowia nie może wykonywać swych obowiązków, ponieważ pracodawca musi mieć pewność, że nie istnieją przeciwwskazania związane z określonym stanowiskiem.

Badania muszą być przeprowadzone w czasie pracy, co oczywiście będzie pracownikowi wynagrodzone, a gdy odbędą się one poza godzinami zajęć - obowiązkową gratyfikacją jest czas wolny.

Odmowa poddania się badaniom oznacza dla pracownika utratę posady, o czym stanowi art. 52 § 1 k.p. Pracodawca może bowiem rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia.

(na podst.: Rzeczpospolita)