Pracodawca podpisze umowę na badania pracowników.

Zgodnie z przyjętym wczoraj przez rząd projektem nowelizacji ustawy o służbie medycyny pracy, pracodawca będzie zobowiązany do podpisania umowy z zakładem opieki zdrowotnej, który będzie wykonywał dla niego badania wstępne i okresowe pracowników.

Pracodawca podpisze umowę na badania pracowników

środa, 30 styczeń 2008, 11:41
Źródło: Twoja Firma

Zgodnie z przyjętym wczoraj przez rząd projektem nowelizacji ustawy o służbie medycyny pracy, pracodawca będzie zobowiązany do podpisania umowy z zakładem opieki zdrowotnej, który będzie wykonywał dla niego badania wstępne i okresowe pracowników. 


"Resort zdrowia, który przygotował projekt, proponuje, aby umowy na świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej (badania wstępne, okresowe i kontrolne) zawierane przez pracodawców z placówkami ochrony zdrowia były w formie pisemnej. Wynika to z tego, że obecnie część pracodawców zawiera fikcyjne umowy ze świadczeniodawcami" - pisze "Gazeta Prawna".

"Nowe prawo przewiduje także, że minister sprawiedliwości będzie pokrywał koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej osób pracujących w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych lub przebywających w aresztach śledczych" - informuje "Gazeta Prawna".

Projekt zakłada również kary za nierzetelne wykonywanie świadczeń przez lekarzy medycyny pracy. W przypadku stwierdzenia zaniedbania w przeprowadzaniu badań profilaktycznych pracowników, wobec lekarza można wszcząć postępowanie w zakresu odpowiedzialności zawodowej lub postępowanie dyscyplinarne.

Więcej na temat w "Gazecie Prawnej", w artykule Dominiki Sikory pt. "Firmy muszą zawrzeć pisemne umowy na badania pracowników".