Kompleksowa opieka profilaktyczna pracowników

Z przepisów Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96 poz. 593) oraz Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz.1416) wynika, że każdy pracodawca jest obowiązany (art. 12) zawrzeć umowę z podstawową jednostką medycyny pracy, w celu sprawowania przez nią profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi pracownikami.